Những 'khoảng tối' hủ tục tại vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Lào Cai

Những hủ tục chỉ có thể đẩy lùi được khi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở được phát huy.

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại vùng cao Lào Cai tuy có một số chuyển biến nhưng vẫn còn diễn ra ở không ít địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Các hủ tục này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Những hủ tục chỉ có thể đẩy lùi được khi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở được phát huy./.

(Vnews/Vietnam+)