Nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tinh thần chung là phải phấn đấu quyết liệt, nỗ lực nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.
Nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 29/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo địa phương đều nhận định, trong năm qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra và cao hơn hai năm trước.

Nổi bật là sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả bước đầu; các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu đều có mức tăng trưởng cao hơn năm trước.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, có xuất siêu. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục cải thiện; tỷ giá, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định...

Bên cạnh đó, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo địa phương cho rằng trong một số lĩnh vực cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn, như tiến trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế còn chậm; nợ công còn cao và cơ cấu chưa hợp lý; cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn vẫn gặp khó khăn.

Các đại biểu đề xuất trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã đề ra.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến thảo luận, nhận xét, đề xuất hết sức thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đối với các mặt kinh tế-xã hội tại Hội nghị.

Thủ tướng cho rằng bên cạnh sự đồng tình với các báo cáo về tình hình hình kinh tế-xã hội, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong năm 2014, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã nêu nhiều ý kiến, đề xuất vào các Báo cáo, nhất là vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện các Báo cáo, đặc biệt là hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Đề cập tới các nhiệm vụ kinh tế-xã hội cụ thể của năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tinh thần chung là phải phấn đấu quyết liệt, nỗ lực nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, một năm có ý nghĩa đặc biệt, năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm (2011-2015) và cũng là năm có nhiều sự kiện lớn, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ, ngành, địa phương mình cho phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu phải bám sát Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để cụ thể hóa vào kế hoạch hành động, vào tổ chức triển khai thực hiện của Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó là đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện; có giao việc cụ thể, có kiểm tra đôn đốc, có sơ kết, có giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, thực hiện ba đột phát chiến lược.

“Kinh tế là trung tâm, nhiệm vụ của chính quyền là tạo mọi thuận lợi, khắc phục, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp làm ăn, nhân dân làm ăn; có như thế kinh tế mới phát triển và tăng tưởng được, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp bằng hành động và việc làm cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực mà nhân dân đang khó khăn, vướng mắc,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương quản lý chặt chẽ thu chi, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Thu đạt kế hoạch, thu đúng, thu đủ theo luật pháp để đảm bảo cho chi, đi liền với đó là quản lý chặt chẽ về chi, tiết kiệm chi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Bây giờ chúng là còn lãng phí lớn lắm, đầu tư kém hiệu quả, lãng phí ở đâu cũng có, nơi thì thiếu phòng học, nơi thì phòng học không có học trò, chợ không có người vào... Tiền thuế của dân phải được sử dụng có hiệu quả, quản lý đầu tư công cho tốt, phải chặt chẽ.”

Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý các Bộ, ngành, địa phương là tiếp tục quan tâm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảo bảo an sinh xã hội, cải thiện thiện đời sống nhân dân và phải luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Trong đó phải đặc biệt quan tâm tới chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý tốt việc tiêm phòng; đi liền với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục-đào tạo trong năm 2015, năm đầu tiên thực hiện đổi mới về thi; thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhấn mạnh năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý việc tổ chức kỷ niệm phải đảm bảo tính hiệu quả, có nội dung, có ý nghĩa, song phải hết sức tiết kiệm; cùng với đó, việc tổ chức đại hội Đảng các cấp cũng phải chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội, kiểm soát tốt hơn tình hình tội phạm, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; quan tâm giảm hơn nữa tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các cơ quan chức năng phải đảm bảo tốt chế độ ứng trực, xử lý công việc, đảm bảo công việc được thông suốt, nhất là đối với ngành thuế, hải quan, xuất nhập khẩu...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo trong năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin một cách trung thực, khách quan, kịp thời cho dư luận, báo chí góp phần tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục