Ong Nguyen Huu Dong tai cu chuc Bi thu Tinh uy Son La khoa XV hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, khóa XIV. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững."

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 53 người.

Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV gồm 53 người đã họp phiên thứ nhất. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, gồm 15 người.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, tại tỉnh Phú Thọ; trình độ học vấn: thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật.

Ông nguyên là Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

[Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững]

Hội nghị cũng đã bầu hai ông Hoàng Quốc Khánh và Lò Minh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, gồm 9 người; bầu bà Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.

Ngay sau phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội.

Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV hứa tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân.

Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra là "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững."

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc./. 

Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)