Phat dong cuoc van dong cong chuc, vien chuc noi khong voi tieu cuc hinh anh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo cuộc vận động. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.”

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự và phát động cuộc vận động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những năm đất nước đổi mới, Công đoàn Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Chính phủ, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội; xung kích trong cải cách hành chính, đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

[Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công vụ tại 3 bộ]

Phó Thủ tướng cho rằng, những năm qua, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, tổ chức luôn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động cả nước hưởng ứng tích cực, có tính lan tỏa và đạt hiệu quả cao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và địa phương ghi nhận, điển hình như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo,” “Thi đua liên kết xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia,” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà,” “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”...

Đặc biệt, Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Bên cạnh phần lớn các cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, có các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” là rất có ý nghĩa, đáng biểu dương, thể hiện tinh thần Công đoàn đồng hành với Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước.

Để thực hiện thành công Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực,” Phó Thủ tướng đề nghị các cấp công đoàn, nhất là Công đoàn Viên chức các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động và phong trào, cách thức tổ chức thực hiện, việc ký kết thi đua đối với tập thể và cá nhân; triển khai cuộc vận động và phong trào rộng khắp trong toàn hệ thống, tập trung vào những cơ quan, địa bàn có nguy cơ cao về tiêu cực, tham nhũng;

Chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt; cán bộ chủ chốt phải thực sự làm gương; tham mưu với cấp ủy đảng đưa nội dung Cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi bộ; xây dựng các mô hình điểm, cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống; gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết những năm qua, phần lớn cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sáng tạo, đổi mới và sâu sát với cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phat dong cuoc van dong cong chuc, vien chuc noi khong voi tieu cuc hinh anh 2Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát động cuộc vận động. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo ông Bùi Văn Cường, nội dung của Cuộc vận động gồm không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung chính của Phong trào gồm đối với tập thể: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đối với cán bộ công chức viên chức: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Năm 2019, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam và tinh thần bứt phá, tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hội nhập, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ trì phối hợp với các ban chuyên môn, đoàn thể chính trị đồng cấp xây dựng kế hoạch và có những việc làm thiết thực để hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động và phong trào với tinh thần sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, tạo bước đột phá trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước.../.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)