Phát huy khối đại đoàn kết, tạo nền tảng phục hồi, phát triển đất nước

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ hai (khóa IX).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch COVID-19.

[Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân trước thềm Đại hội Đảng]

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội.

“Đến nay, chúng ta cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ kép. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể.

Trật tự-an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên,” ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Cho rằng đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mặc dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh nhưng chúng ta không được phép chủ quan, không để dịch bùng phát trở lại.

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Đồng thời, Mặt trận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng năm 2020, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định: Trong 6 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ thời cơ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phát động, vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch.

Ủy ban Mặt trận các cấp phối hợp cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và kinh doanh.

Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức.

Phát huy khối đại đoàn kết, tạo nền tảng phục hồi, phát triển đất nước ảnh 1Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tóm tắt công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực ủng hộ cho các lực lượng trên tuyến đầu và nhân dân các địa phương trong vùng dịch.

Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận đã có hàng loạt hoạt động thiết thực hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là chăm lo hỗ trợ những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền được vận động ở Trung ương và địa phương là hơn 2.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở số tiền và hàng tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ đến đối tượng sử dụng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với những hoạt động phù hợp, thiết thực; tích cực vận động, quan tâm chăm lo các đối tượng góp phần đảm bảo an sinh xã hội...

Sáu tháng cuối năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xác định tăng cường các giải pháp để thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được chú trọng.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp tăng cường vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh...

Phát huy khối đại đoàn kết, tạo nền tảng phục hồi, phát triển đất nước ảnh 2Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đoàn Chủ tịch xem xét ban hành Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Dự thảo Nghị quyết có nội dung về việc tập trung vận động toàn dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế đất nước.

Thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, huy động nhiều nguồn lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nghị quyết cũng hướng tới việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong điều kiện mới; tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế;” tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về kinh tế, an sinh xã hội.

Sau khi thảo luận, góp ý vào các nội dung của dự thảo, Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục