Phiên họp đầu tiên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Sáng 23/2/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban.

Phiên họp đầu tiên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_8.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_9.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_4.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_5.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự phiên họp chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_11.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_3.jpg
Phiên họp đầu tiên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_10.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Nguyễn Xuân Thắng chủ trì phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn_tong_bi_thu_chu_tri_phien_hop_dau_tien_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_6.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trình bày báo cáo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục