Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm.
Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 4Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục