Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên thứ nhất, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-4-8860.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-3-9270.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-2-4664.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục