Phiên thảo luận chung thứ nhất Hội đồng điều hành IPU-132

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132).
Phiên thảo luận chung thứ nhất Hội đồng điều hành IPU-132 ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội nhất trí bầu là Chủ tịch IPU-132. (Nguồn: TTXVN)

Trưa 29/3, trong Phiên toàn thể thứ nhất Hội đồng điều hành IPU diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch IPU Saber Chowdhury thông báo Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132).

Tiếp đó, Chủ tịch Đại hội đồng IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng đã điều hành phiên họp.

Nhấn mạnh IPU-132 là hoạt động ngoại giao nghị viện lớn nhất của Quốc hội Việt Nam từ trước đến nay, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sự kiện này sẽ là điểm nhấn trong tổng thể ngoại giao nhà nước và ngoại giao đa phương của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đại hội đồng IPU-132 diễn ra vào năm 2015 là thời điểm chuyển giao quan trọng của cộng đồng thế giới với nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và thông qua Chương trình nghị sự phát triển bền vững, xác định các mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò, nhiệm vụ và những biện pháp của các Quốc hội và Nghị viện để thực sự “biến những lời nói thành hành động,” thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra thông điệp thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của cộng đồng các nghị viện trên thế giới trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong 15 năm tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam phát biểu gửi tới các đại biểu tham dự Đại hội đồng IPU-132 lời chào trân trọng và tin tưởng rằng kỳ họp Đại hội đồng IPU-132 với chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã điểm lại một số thành tựu trong việc thực hiện 8 Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs). Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì nhiều mục tiêu của MDGs vẫn chưa hoàn thành, chưa giải quyết được tận gốc tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, điều này đòi hỏi sự tiếp tục nỗ lực, sự hợp tác của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và từng cá nhân trên phạm vi toàn cầu để phát triển thực sự bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh về những nỗ lực của Việt Nam nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, cho rằng thành quả này có được là nhờ những cam kết mạnh mẽ và sự quyết tâm của Việt Nam, sự hợp tác chặt chẽ, linh hoạt của các đối tác phát triển quốc tế, trong đó có sự cố gắng, nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, mục tiêu quốc gia, khung pháp lý cơ bản cũng như tăng cường vai trò giám sát tối cao trong thực hiện 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh IPU trong việc hỗ trợ các Quốc hội thành viên đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò và cam kết của Quốc hội trong việc đóng góp, xây dựng và thực thi SDGs sau năm 2015, kiến nghị IPU sẽ cùng với các Quốc hội thành viên và các quốc gia xem xét các nội dung sau:

Một là, sự phát triển bền vững phải dựa trên ba trụ cột là tăng trưởng kinh tế, môi trường được bảo vệ và công bằng, tiến bộ xã hội. Do vậy, Việt Nam tán thành với nội dung cơ bản của 17 Mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đang soạn thảo, nhất là các nội dung về xóa đói, giảm nghèo, phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, quản lý sử dụng tài nguyên, bảo đảm quyền con người, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giải quyết tình trạng bất công, bất bình đẳng xã hội, bảo đảm các nhu cầu cơ bản của con người, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực…

Hai là, nâng cao vai trò của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy thực hiện SDGs; quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quốc gia để thực hiện SDGs; giám sát việc tổ chức thực hiện cũng như tuyên truyền phổ biến cho cử tri về SDGs và chương trình quốc gia thực hiện SDGs.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, cần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những đối tượng nghèo và dễ bị tổn thương hiểu rằng họ không chỉ là người thụ hưởng thành tựu SDGs mà chính họ là lực lượng quan trọng thực hiện công việc này.

Ba là, tiếp tục mở rộng và thúc đẩy thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu được xây dựng dựa trên việc xây dựng lòng tin và quyết tâm của các Quốc hội vì mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục các nỗ lực tăng cường hợp tác hiệu quả và mạnh mẽ giữa IPU và Liên hợp quốc, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác liên kết kinh tế khu vực, các thể chế tài chính thương mại quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới… trong quá trình thảo luận, xây dựng và thực hiện SDGs.

Bốn là, để đảm bảo việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình nghị sự phát triển sau 2015 và các Mục tiêu phát triển bền vững, cần khẳng định hòa bình và an ninh là điều kiện tiên quyết, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Do đó, nỗ lực phấn đấu tăng cường hòa bình, an ninh quốc tế, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột tiềm tàng và tìm giải pháp chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay là nhiệm vụ lâu dài, cấp bách và trách nhiệm của tất cả các quốc gia. Một trong các biện pháp hữu hiệu góp phần thể hiện trách nhiệm của các nước là tôn trọng luật pháp quốc tế- nền tảng bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển bền vững.

Cố vấn đặc biệt, đại diện Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Amina Mohammed phát biểu nhấn mạnh, IPU-132 là dịp đặc biệt, là thời điểm đi đến giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán để định ra các mục tiêu phát triển bền vững sẽ được thông qua vào tháng 9/2015.

Nhấn mạnh đến các quốc gia đang tích cực xây dựng chương trình nghị sự mới, bà Amina cho rằng đây cũng là thời điểm thuận lợi để định ra các biện pháp làm cho thế giới phát triển bền vững hơn, có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Theo đó rất cần đến những giải pháp mang tính toàn cầu.

Nhấn mạnh 17 Mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu, bà Amian cho rằng cần có trách nhiệm mục tiêu này chuyển thành hành động cụ thể. Những mục tiêu, chỉ tiêu cần phải được tiến hành bởi sự hợp tác chặt chẽ của thế giới để cùng thực hiện.

Bà Amina đánh giá vai trò càng ngày quan trọng của các Quốc hội trong 15 năm tới khi thực hiện những mục tiêu này, nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong xác định các nguồn lực huy động để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, xác định những thách thức của từng quốc gia thành viên về việc thay đổi thái độ của cộng đồng đối với vấn đề phát triển bền vững...

Bà Amina cho rằng, Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vai trò kiểm soát của Quốc hội đối với Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, việc huy động sự tham gia của người dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặt con người vào vị trí trọng tâm, không bỏ lại bất kỳ ai trong quá trình phát triển….

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury phát biểu đánh giá cao ý kiến của bà Amia về sự tham gia của IPU trong các vấn đề của Liên hợp quốc, nêu bật ba khía cạnh: Mục tiêu phát triển bền vững; Mối quan hệ giữa IPU và Liên hợp quốc; Kỳ vọng của IPU về những vấn đề chung của cộng đồng toàn cầu, đưa ra những giải pháp để xử lý vấn đề.

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury bày tỏ mong muốn, với chủ đề phát triển bền vững, qua phiên thảo luận chung, các đại biểu tập trung thảo luận để đóng góp thiết thực vào văn bản quan trọng là đưa ra “Tuyên bố của IPU tại Hà Nội.”

Phiên họp Hội đồng điều hành kéo dài đến hết ngày 29/3, bắt đầu với danh sách của các Chủ tịch Quốc hội đăng ký phát biểu với tư cách là những người đứng đầu nghị viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục