Pho Bi thu Tinh uy Quang Tri duoc bau lam Chu tich UBND tinh hinh anh 1Ông Võ Văn Hưng, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 9/6, Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đồng ý 43/48 phiếu bầu, đạt 89,5%.

Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, quê quán ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị); trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm nghiệp; trình độ lý luận: Cao cấp chính trị.

Trước tháng 2/2015, ông Võ Văn Hưng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ. Từ tháng 2-5/2015, ông Võ Văn Hưng làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; từ tháng 6/2015-7/2019 ông là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.

Tháng 7/2019-7/6/2020, ông Võ Văn Hưng giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 8/6/2020, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị lần thứ 30, Khóa XVI đã bầu ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015-2020.

[Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị]

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị còn bầu ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 97,9%.

Ông Lê Đức Tiến sinh năm 1974, quê ở huyện Gio Linh (Quảng Trị); trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; trình độ lý luận: Cao cấp chính trị. Ông Lê Đức Tiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã xem xét, thông qua các nghị quyết, về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; điều chuyển nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng khi thu hồi đất; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên mini, thành phố Đông Hà./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)