Ngày 29/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 259/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 15/7 về triển khai nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên.

Trong thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Điện Biên là vùng đất lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Trong những năm qua, Điện Biên đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Điện Biên với các vùng trong cả nước còn hạn chế, nhất là đường bộ và hàng không.

Cảng Hàng không Điện Biên được quy hoạch đến năm 2030 với quy mô cấp 3C, công suất 2 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, lượng hành khách giảm dần.

Một trong những nguyên nhân do kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không Điện Biên chưa được đầu tư đúng mức; hiện trạng đường cất hạ cánh ngắn nên chỉ khai thác được tàu bay ATR-72 và tương đương.

[Nâng cao hiệu quả khai thác của Cảng hàng không Điện Biên]

Phó Thủ tướng cho rằng việc đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng-an ninh, khai thác tiềm năng, lợi thế của Điện Biên về đất đai, phát triển du lịch và sản xuất, chế biến công nghiệp, nông, lâm sản...

Tại Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 22/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) triển khai đầu tư; trong đó, làm rõ thuận lợi, khó khăn và phương án triển khai.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương làm rõ các ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trong đó, luận cứ cơ sở pháp lý của việc giao ACV đầu tư khu bay (ví dụ như việc đầu tư mới đường cất hạ cánh không ảnh hưởng đến tài sản công thuộc khu bay hiện hữu; pháp luật hiện hành không cấm doanh nghiệp đầu tư mới khu bay;...); đồng thời, cần tính toán hiệu quả đầu tư, khai thác toàn hệ thống các cảng hàng không do ACV đang quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV tính toán, có ý kiến chính thức gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về năng lực đầu tư Cảng Hàng không Điện Biên. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2020.

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến về các nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện trình tự lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật./.

 
(TTXVN/Vietnam+)