[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội

Những ngày này, trên các tuyến đường của thành phố Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano khẩu hiệu để tuyên truyền, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 1Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 2Các màn hình led lớn hiển thị khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các điểm công cộng tại Đà Nẵng.
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 3Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 4Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 5Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 6Các pano tuyền truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại các thôn, làng của người đồng bào Cơ Tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 7Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các điểm công cộng tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ đón ngày bầu cử Quốc hội ảnh 8Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục