[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023

Sáng 3/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 5Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 7Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 8Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 9Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 10Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng dự, chủ trì và điều hành hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 11Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 12Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 13 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 14Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 15Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 16Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 17Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 18Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày Báo cáo triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 19Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 20Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 21Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 22Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 23Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 24Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 25Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày tham luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 26Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 27Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 28Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 29Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 30Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 31Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 32Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 33Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 34Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 35Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 36Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tham luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023 ảnh 37Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu tham luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục