[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9

Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1091 đại biểu.
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 1Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1091 đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 2Nghi lễ cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến dự đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 3Hình ảnh nghi lễ cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến dự đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 4Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 có chủ đề “Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển." (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 5Nghi lễ cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến dự đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 6Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022-2027). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 7Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 8Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 9Các đại biểu, Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức dự đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 10Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2022 và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Giáo hội.
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 11Các đại biểu, Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức dự đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 12Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 13Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức...niệm Phật. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 ảnh 14Tăng ni, Phật tử dự đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục