[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng nhiều đoàn đại biểu quân sự cấp cao, chuyên gia quân sự quốc tế, tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 6Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 7Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 8Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 9Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 10Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 11Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 12Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 13Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 14Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 15Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 16Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 17Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 18Màn trình diễn của Su-30 tại lễ khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 19Màn trình diễn của Su-30 tại lễ khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 20Màn trình diễn của Su-30 tại lễ khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 21Biên đội trực thăng dòng Mi thuộc Trung đoàn không quân 916 cùng cờ Tổ quốc và cờ hiệu Triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 biểu diễn trên không gian triển lãm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 22Biên đội trực thăng dòng Mi thuộc Trung đoàn không quân 916 cùng cờ Tổ quốc và cờ hiệu Triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 biểu diễn trên không gian triển lãm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 23Màn trình diễn của máy bay Su-30 tại lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 24Màn trình diễn của máy bay Su-30 tại lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 25Màn trình diễn của máy bay Su-30 tại lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục