[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá

Việc UNESCO công nhận cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới đã mở hướng phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng.
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 1Cảnh đẹp như tranh vẽ tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 2Phong cảnh núi non trùng điệp nhìn từ trên cao tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 3Thác K50 - thác hang Én, điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm khung cảnh núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 4Thác K50 - thác hang Én trong Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 5Thác K50 - thác hang Én, điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm khung cảnh núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 6Loài chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerea) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi củaKhu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 7Loài Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca nemestrina) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 8Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 9Một diện tích nhỏ trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng) có người dân bản địa trồng lúa từ nhiều đời nay. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 10Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 11Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 12Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 13Phong cảnh đẹp như tranh vẽ tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 14Phong cảnh đẹp như tranh vẽ tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 15Phong cảnh núi non trùng điệp đẹp như tranh vẽ của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 16Cảnh đẹp như tranh tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 17Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 18Phong cảnh núi non trùng điệp nhìn từ trên cao tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 19Phong cảnh Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 20Đường mòn tuần tra trong khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 21Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 22Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 23Loài Nhông rào (tên khoa học Calotes Versicolor) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 24Những khu rừng nguyên sinh tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng) được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 25Đoàn công tác đi thực tế tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 26Hệ động vật phong phú, đa dạng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 27Loài rắn lục mép trắng (tên khoa học Trimeresurus Albolabris) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 28Loài Vòi voi (tên khoa học Cosmopolites sordidus) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 29Loài Ếch cây Robertinger (tên khoa học Rhacophorus robertingeri) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 30Hệ sông suối đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 31Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) . (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 32Lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm soát tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 33Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 34Trong khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng(một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) có rất nhiều thác lớn, nhỏ đẹp như tranh vẽ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 35Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 36Những khu rừng nguyên sinh tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng(một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 37Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 38Hệ thực vật phong phú, đa dạng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 39Loài Sả đầu nâu (tên khoa học Halcyon smyrnensis) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 40Loài chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerea) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 41Loài nhện Araneae sp tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 42Loài Ếch bám đá gai ngực (tên khoa học Amolops spinapectoralis) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 43Hệ thực vật đa dạng, phong phú tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 44Loài thằn lằn ngón (tên khoa học Cyrtodactylus sp) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 45Loài Cầy hương (tên khoa học Viverricula indica) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 46Những cây cổ thụ tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Khu Dự trữ Sinh quyển Kon Hà Nừng - món quà thiên nhiên vô giá ảnh 47Thác K50 - thác hang Én tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng) là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục