[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu

Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định, đã quyết định đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu có lịch sử 134 năm, nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của giáo dân.
[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu ảnh 1Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu ảnh 2Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu ảnh 3Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu ảnh 4Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu ảnh 5Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục