Phụ nữ Công an nhân dân “Chủ động-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập"

Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Công an nhân dân góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.
Phụ nữ Công an nhân dân “Chủ động-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập" ảnh 1Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng bức trướng của Đảng ủy Công an Trung ương cho Hội Phụ nữ Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 16/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 240 đại biểu chính thức.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

Với tinh thần “Chủ động-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập,” Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ 9 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ 8; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Trong những năm qua, phụ nữ Công an nhân dân cùng phụ nữ Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các cấp hội phụ nữ Công an nhân dân luôn nhận thức rõ và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người chiến sỹ Công an nhân dân; tổ chức chăm lo cuộc sống, góp phần quan trọng giữ gìn các giá trị đạo đức truyền thống và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, luôn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà.”

Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Công an nhân dân đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

[Đẩy mạnh hoạt động chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ]

Qua thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hội viên phụ nữ, chị em đã luôn phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên tất cả các mặt công tác công an.

Từ lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, lĩnh vực phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; lĩnh vực xây dựng lực lượng, tham mưu tổng hợp, đối ngoại đến lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, y tế, cơ yếu, nghiên cứu khoa học, lễ tân.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” hằng năm, 99% chị em hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, hơn 82% đạt danh hiệu “Chiến sỹ Tiên tiến,” hơn 11% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở;” hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trong công tác hội và phong trào Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ qua.

Phụ nữ Công an nhân dân “Chủ động-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập" ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, khâu đột phá trong thực hiện công tác hội, phong trào Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hội Phụ nữ Bộ Công an cần nắm vững, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 gắn với việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Chương trình Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân.

Các cấp hội phụ nữ từ Bộ đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, mô hình, phần việc gắn với công tác chuyên môn, phù hợp với đặc thù giới, hướng hoạt động về cơ sở; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, nhất là đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là công nhân lao động hợp đồng, hội viên đóng quân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên; vận động hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng thế mạnh của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác công an; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, chủ động tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an cần thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa để công tác hội, phong trào Phụ nữ Bộ Công an ngày càng phát triển đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phụ nữ Công an nhân dân “Chủ động-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập" ảnh 3Các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ vui mừng khi Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, có nhiều giải pháp mang tính “đột phá” về công tác tổ chức, cán bộ; tiên phong trong thực hiện việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.”

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, Phụ nữ Bộ Công an đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, 7, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ 8.

Với những kết quả đã đạt được, Hội Phụ nữ Bộ Công an xứng đáng là một trong những đơn vị xuất sắc, nhiều năm được nhận Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để phong trào phụ nữ Bộ Công an tiếp tục phát triển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và những bài học kinh nghiệm đã rút ra, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua quyết thắng của cán bộ, hội viên phụ nữ để tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 thành viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13./.

Phụ nữ Công an nhân dân “Chủ động-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập" ảnh 4Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục