Phu Tho bau cac chuc danh chu chot cua HDND, UBND tinh hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh và hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 24/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm nhân dân tỉnh.

Ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 70/70 (đạt 100%).

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà Dương Hoàng Hương và Nguyễn Thị Hồng Lâm.

[Chủ tịch QH biểu dương những thành tích về kinh tế-xã hội của Phú Thọ]

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với việc thành lập Ban Dân tộc, đến nay Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 4 ban, gồm Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc.

Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; biểu quyết thống nhất với tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu các chức danh Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với 70/70 phiếu đồng ý, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phu Tho bau cac chuc danh chu chot cua HDND, UBND tinh hinh anh 2Ông Bùi Minh Châu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII Nguyễn Thanh Hải, Hồ Đại Dũng, Phan Trọng Tấn tiếp tục được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 19 người là giám đốc các sở, ngành và Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ này là tranh thủ thời cơ, thuận lợi; phát huy được các tiềm năng, lợi thế đang đến với tỉnh Phú Thọ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bứt phá đi lên; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Phú Thọ tiếp tục là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra.

Trong chương trình làm việc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh khóa XIX gồm 24 người. Trong đó, về cơ cấu, thành phần có 16 người thuộc các tổ chức chính trị, đoàn thể, cán bộ hưu, doanh nghiệp, giáo viên; 7 người công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước và một người là cán bộ công tác tại cơ sở xã, phường, thị trấn. Về cơ cấu kết hợp có 13 người là nữ (chiếm 54,16%); tái nhiệm 14 người (58,33%).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh ngay sau kỳ họp, cấp ủy, cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chuẩn bị các nội dung của kỳ họp; đặc biệt là công tác nhân sự để bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã. Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện, đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định của luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Đồng thời, các địa phương tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được cử tri, nhân dân quan tâm; đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển./.

Đào An (TTXVN/Vietnam+)