Quan doi phat huy tinh than trach nhiem trong phong, chong tham nhung hinh anh 1Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.”

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án, chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức các cuộc họp, phân công nhiệm vụ trong Cơ quan Thường trực, Tổ Biên tập và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng dự thảo đề cương chi tiết; thống nhất về tên gọi, bố cục, nội dung của đề án.

Quá trình triển khai xây dựng đề án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị.

[Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: "Không ngừng," "không nghỉ"]

Các ý kiến tham gia đều được nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án. Đến nay, công tác xây dựng dự thảo đề án và công tác chuẩn bị hội thảo “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu, bám sát chỉ đạo của trên, xây dựng dự thảo đề án đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa, sớm hoàn thành đề án. Các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội thảo, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19./.

Quan doi phat huy tinh than trach nhiem trong phong, chong tham nhung hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: qdnd.vn)
Khổng Minh Khánh (TTXVN/Vietnam+)