Quân đội quán triệt tư tưởng của Tổng Bí thư về chống tham nhũng

Cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận, thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.
Quân đội quán triệt tư tưởng của Tổng Bí thư về chống tham nhũng ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 20/2, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học "Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay."

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Tọa đàm.

Đồng chủ trì Tọa đàm có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng và 41 điểm cầu trong toàn quân.

[Sách của Tổng Bí thư là sách gối đầu giường cho mỗi cán bộ, đảng viên]

Phát biểu đề dẫn, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn này đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với kết cấu chia thành 3 phần, nội dung gồm hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là những tư tưởng xuyên suốt của đồng chí dù ở bất kỳ cương vị nào trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi còn là một biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản, cho đến nay là người đứng đầu Đảng ta.

Quân đội quán triệt tư tưởng của Tổng Bí thư về chống tham nhũng ảnh 2Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tham luận và các ý kiến trong Tọa đàm khẳng định cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận, thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tiêu cực là "một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược," với quyết tâm "không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào;" đồng thời, cuốn sách chỉ rõ phương châm thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cuốn sách của Tổng Bí thư đã chỉ rõ: Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là "phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên."

Đây là cái "gốc" của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là quan điểm chỉ đạo quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; qua đó xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Quân đội quán triệt tư tưởng của Tổng Bí thư về chống tham nhũng ảnh 3Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu xem gian trưng bày sách in và sách điện tử bên lề hội thảo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ," thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh.

Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gìn giữ, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực; làm trong sạch nội bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân cần trở thành lẽ sống, phương châm hành động của cán bộ, chiến sỹ toàn quân.

Cùng với đó, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng Quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, pháp chế... trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Nhằm lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Quân đội, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, mạn đàm, trao đổi...; liên hệ với công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục