Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Hơn 10 năm qua (2006-2017) nhiều hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long (cũ), phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng liên quan các cấp đề nghị làm rõ việc thu hồi đất cho dự án Trung tâm văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân và dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính.

Đơn thư nêu nhiều nội dung liên quan đến việc thu hồi đất và sự việc cũng đã được ​Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân trả lời bằng văn bản, cũng như đối thoại trực tiếp với người dân, nhưng cho đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận.

Trước thực tế nêu trên, ngày 27/2/2017, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã có công văn số 186/UBND-TTr gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả tiếp, đối thoại với các hộ dân về những vấn đề liên quan. Đồng thời trong công văn số 158/UBND-TTr của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả xem xét, giải quyết đơn của các hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã nêu rõ các căn cứ pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các hộ dân để phục vụ dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và dự án Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân.

Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, nguồn gốc đất của hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long nêu trên đã sử dụng chủ yếu là đất nông nghiệp, nằm trong lưu không mở đường, được chính quyền địa phương và cơ quan phân đất, sau đó tự chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp từ những năm 1990 cho đến thời điểm giải phóng mặt bằng năm 2006.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại thông báo số 25/TB-UBND ngày 10/2/2006 về công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường vành đai 3, từ ngày 20/10/2006 đến ngày 01/11/2006, Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã thực hiện công khai biên bản xác định nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất trong diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 3, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và đất của các hộ dân sống tại đây theo quy định.

Qua 3 ngày công khai, Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính nhận được 55 đơn kiến nghị về nguồn gốc, thời điểm chuyển đổi, thời điểm xây dựng công trình, diện tích đất còn lại...

Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính đã có văn bản số 210/UB- GPMB ngày 14/11/2006 gửi các hộ dân.

Liên quan đến phần diện tích đất còn lại ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 nhưng thuộc chỉ giới dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và Trung tâm văn hóa thể thao quận Thanh Xuân được Ủy ban Nhân dân quận thực hiện sau khi triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố theo thông báo số 25/TB-UBND ngày 10/2/2006.

Tiếp theo đó, từ tháng 12/2006 đến tháng 6/2007, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định phê duyệt 76 phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trong đó có 44 hộ dân có phần diện tích đất nằm trong diện tích thu hồi của dự án Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân, tổng diện tích đất thu hồi là trên 1.022m2. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ ​gần 23​1 tỷ đồng.

Ngoài ra, 32 hộ dân có một phần diện tích nằm trong diện tích thu hồi của dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính với tổng diện tích đất thu hồi là 860,65m2, tổng tiền hỗ trợ, bồi thường là 210,585​ tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, các căn cứ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất của các hộ dân nằm ngoài chỉ giới thu hồi của dự án đường vành đai 3 nhưng nằm trong chỉ giới thu hồi của dự án đầu tư xây dựng dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và dự án Trung tâm văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân đã được Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi chính quyền địa phương triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các hộ dân nơi đây, còn khá nhiều hộ dân chưa đồng lòng và không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Thậm chí, việc khiếu kiện kéo dài đến nhiều cấp ngành, gây bức xúc trong dư luận.

Đã đến lúc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với các sở, ngành cần vào cuộc mạnh mẽ để giải quyết rốt ráo, đảm bảo sự ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của quận Thanh Xuân nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung./.