Quảng Ninh bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đến 17 giờ ngày 14/3, thời điểm hết hạn nhận hồ sơ ứng cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận 32 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (không có hồ sơ người tự ứng cử).
Quảng Ninh bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh - Cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, đến 17 giờ ngày 14/3, thời điểm hết hạn nhận hồ sơ ứng cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận 32 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (không có hồ sơ người tự ứng cử).

Số hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV là 284 hồ sơ, trong đó có 283 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 1 hồ sơ tự ứng cử.

[Trình Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước ở Kỳ họp thứ 11]

Quy trình tiếp nhận hồ sơ được thực hiện nghiêm túc từ việc tiếp nhận, hướng dẫn, rà soát, bổ sung đến hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo hồ sơ ứng cử đúng, đủ thành phần và thời gian theo quy định.

Tại lễ bàn giao, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã chuyển giao danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản sao kê khai tài sản, thu nhập của tổng số 316 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh theo quy định để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số đại biểu được bầu là 8; có 21 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với số đại biểu được bầu là 66./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục