Quốc hội khóa XV họp bất thường kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước

Sáng 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
(TTXVN/Vietnam+)