Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm.
(TTXVN/Vietnam+)