Từ nay đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung xây dựng các quy hoạch có thể giải quyết được mối quan hệ liên vùng, liên ngành và chuỗi ngành hàng; đồng thời có được sự hài hòa tổng thể về quỹ đất, nguồn nước, phát triển hạ tầng và cân đối cung cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch trên cơ sở dài hạn để giải quyết các vấn đề như khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu toàn cầu, phát triển nông nghiệp bền vững.

Việc cân đối giữa phát triển sản xuất với chế biến, tiêu thụ và phát triển hạ tầng kỹ thuật ngành sẽ được xem xét trong mỗi quy hoạch.

Các quy hoạch đang và sẽ xây dựng dựa trên định hướng phát triển tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Một số các quy hoạch nông nghiệp khác được Bộ cùng các bộ, ngành khác xây dựng như: Quy hoạch các vùng chuyên canh tập trung sản xuất hàng hóa như cao su, càphê, hồ tiêu, điều, cây ăn quả, rau an toàn thực phẩm xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu; quy hoạch hệ thống chế biến thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển; hệ thống cảng cá; quy hoạch phát triển kinh tế nông lâm nghiệp vùng Đông Trường Sơn (phía Tây tỉnh Thừa Thiên-Huế); quy hoạch bố trí cơ cấu sản xuất hợp lý và hiệu quả trên đất thường khô hạn và ngập lụt các tỉnh vùng duyên hải Trung bộ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác quy hoạch giai đoạn trước cơ bản đã giải quyết được việc phân vùng, quy hoạch mới ngành, phân ngành và ngành hàng. Trong giai đoạn 2001-2010, Bộ đã thực hiện trên 200 dự án quy hoạch ngành và phân ngành, trong đó có 162 dự án ở quy mô cả nước, vùng, liên tỉnh./.

Hoàng Tùng (TTXVN)