Quyết liệt, nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng, không có vùng cấm

Quyết định xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ trong thời gian qua, đặc biệt là ngay sau Đại hội XIII, khẳng định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai quyết liệt, nghiêm minh.
Quyết liệt, nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng, không có vùng cấm ảnh 1Quang cảnh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Nguồn: TTXVN)

Mới đây tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và hàng loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Dương đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật bằng các hình thức, có người bị khai trừ ra khỏi Đảng, có người bị truy tố trước pháp luật vì những sai phạm liên quan tới công tác quản lý đất đai.

Nhiều sai phạm nghiêm trọng

Trước đó, ngày 18/6/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe đại diện tổ chức đảng và đảng viên trình bày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Trần Văn Nam, với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Văn Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ ông Trần Văn Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43ha đất tại Tổng Công ty 3/2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng Công ty 3/2 đưa 145ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty 3/2, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước những sai phạm nghiêm trọng này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức cảnh cáo.

Quyết liệt, nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng, không có vùng cấm ảnh 2Ông Trần Văn Nam. (Nguồn: TTXVN)

Quyết định kỷ luật cả tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Trần Văn Nam, với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng chưa lâu một lần nữa cho thấy sự quyết liệt, nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng với tinh thần chung là không có ngoại lệ, không có vùng cấm vì sự trong sạch vững mạnh của Đảng.

Sự kiên quyết, tiếp tục xử lý triệt để những sai phạm ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XIII cũng là sự cụ thể hóa những nội dung quan trọng đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...

Đấu tranh không khoan nhượng

Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Công việc này đã được Đảng triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn một nghìn tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với việc ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương; khai trừ ra khỏi Đảng ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cùng nhiều hình thức kỷ luật nghiêm minh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương... tiếp tục cho thấy sự kiên quyết, không khoan nhượng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ những sai phạm được phát hiện và xử lý nghiêm minh ngay sau Đại hội XIII chưa lâu cũng cho thấy nếu những sai phạm được phát hiện sớm ngay từ cơ sở, hậu quả sẽ không nghiêm trọng như trường hợp của Bình Dương. Những sai phạm tại địa phương này có tính hệ thống và bắt nguồn từ những nhiệm kỳ trước đó.

Thẳng thắn nhìn nhận rằng nếu như công tác kiểm tra, giám sát tại Bình Dương được tiến hành chặt chẽ, minh bạch thì những sai phạm sẽ không thể có đất sống. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

[Cơ quan công an khám xét nhà riêng của nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Dương]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng," "nhẹ trên, nặng dưới" hoặc bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lĩnh vực kinh tế-tài chính, hành chính, tư pháp, lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý báo chí, sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ.

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; bị nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng.

Quyết định xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ngay sau Đại hội XIII của Đảng, đã một lần nữa khẳng định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai quyết liệt, nghiêm minh với tinh thần chung là không có ngoại lệ, không có vùng cấm, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục