Ra mắt Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội

Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội của MTTQ Hà Nội sẽ là mô hình khảo nghiệm rất có ý nghĩa đối với công tác nắm bắt, đánh giá dư luận xã hội từ Trung ương tới địa phương.

Ngày 22/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội.

Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội sẽ thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội để nắm bắt, phân tích tổng hợp những diễn biến tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và những vấn đề chính trị, xã hội mang tính thời sự, bức xúc trên địa bàn Hà Nội.

Từ đó, Hội đồng sẽ đề xuất các giải pháp, biện pháp tham mưu cho công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Tổ quốc Việt Nam bày tỏ vui mừng trước việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu tìm ra mô hình tổng hợp và phân tích dư luận xã hội.

Việc ra mắt Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội của Hà Nội lần này sẽ là mô hình khảo nghiệm rất có ý nghĩa đối với công tác nắm bắt, đánh giá dư luận xã hội từ Trung ương tới địa phương.

Nếu mô hình tổng kết đánh giá thành công, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai nhân rộng trong cả nước, góp phần định hướng và hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 11 thành viên hoạt động theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội là tiến sỹ Phạm Chiến Khu, nguyên Giám đốc Viện nghiên cứu dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng đều là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu về Dư luận xã hội như giáo sư-tiến sỹ Lê Hồng Hạnh, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Khắc Hiếu, nguyên quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; tiến sỹ Phạm Hữu Tiến, Giám đốc Viện các chính sách, pháp luật và quản lý, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục