Các hồ thủy điện xả nước để phục vụ vụ Đông Xuân. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Nhằm đảm bảo tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện, Tổng Cục Thủy lợi) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm thời gian lấy nước đợt 1 tổng cộng 1,5 ngày.

Như vậy, lịch lấy nước đợt 1, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2015-2016, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ kết thúc vào 12 giờ ngày hôm nay (25/1), sớm hơn so với kế hoạch ban đầu (đợt 1 gồm 6 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21/1 đến 24 giờ ngày 26/1).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn.

Các địa phương cần huy động mọi phương tiện lấy nước để tiếp tục tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa nước thủy điện.

“Mặt khác, các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước cho làm đất và gieo cấy và tổ chức quản lý nước chặt chẽ trong hệ thống công trình thủy lợi, tuyệt đối không để rò rỉ, thất thoát nước,” ông Tỉnh nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2015-2016, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt, tổng cộng 18 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, điều kiện về nguồn nước hạ du hệ thống sông Hồng trong thời gian trước và các ngày đầu đợt 1 khá thuận lợi đồng thời có lượng mưa tương đối khá (trung bình 20-30 mm), tạo điều kiện cho các địa phương lấy nước nên lịch lấy nước đợt 1 rút ngắn được 1,5 ngày so với dự kiến.

Thời gian lấy nước đợt 2 và đợt 3 theo lịch lấy nước đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo tại Văn bản số 10191/TB-BNN-TCTL ngày 16/12/2015.

Cụ thể, thời gian lấy nước đợt 2: từ 0 giờ ngày 3/2 đến 24 giờ ngày 6/2 (4 ngày); đợt 3: từ 0 giờ ngày 16/2 đến 24 giờ ngày 23/2 (8 ngày).

Tính đến 15giờ ngày 24/1, diện tích có nước của các địa phương là 281.073ha, đạt 44,77% so với tổng diện tích gieo trồng. Các địa phương có diện tích lấy nước đạt cao là Nam Định 62.045ha (77,43%), Ninh Bình 31.896ha (77,26%), Phú Thọ 25.489ha (70,8%), Thái Bình 43.693ha (54,87%), Hà Nam 15,45ha (47,99%), Vĩnh Phúc 11.000ha (31,35%)…/.