So sanh co cau Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

(TTXVN/Vietnam+)