Sôi nổi “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Đắk Lắk

Trưởng ban Tuyên giáo TW biểu dương những kết quả, thành tích trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đắk Lắk nói chung, chính quyền, nhân dân xã Ea Sol, huyện Ea H’leo nói riêng.
Sôi nổi “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Đắk Lắk ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 18/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Xã Ea Sol nằm ở phía Đông Bắc huyện Ea H’leo, giáp ranh với địa bàn tỉnh Gia Lai, có diện tích tự nhiên khoảng hơn 23.00ha. Xã có 19 thôn, buôn với hơn 15.600 nhân khẩu sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%.

Do là địa bàn cửa ngõ ra vào của huyện, có nhiều tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành chiếm 29,7% dân số), dân tộc sinh sống nên nơi đây luôn tiền ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân tham gia; xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “3 an toàn bảo đảm an ninh, trật tự” tại Chi hội Tin lành Ea Sol, mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”…

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở; qua đó khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

[Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân]

Từ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân và cán bộ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo nhiều năm liền được các cấp, các ngành khen thưởng như Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (năm 2020), Bằng khen của Bộ Công an (năm 2021). Xã Ea Sol, huyện Ea H’leo đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

Về dự Ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk nói chung và chính quyền, nhân dân xã Ea Sol, huyện Ea H’leo nói riêng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea H’leo và trực tiếp là của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Ea Sol, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn nói chung và người dân xã Ea Sol nói riêng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” công tác dân vận trong Công an Nhân dân để đảm bảo đồng thời ba thành tố “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.” Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân,” nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sôi nổi “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Đắk Lắk ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm cho xã Ea Sol, huyện Ea H’leo trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là công tác trọng tâm, thường xuyên để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mặt khác, thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để người dân được trực tiếp tham gia; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phát triển, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo sinh kế giúp người dân an cư lạc nghiệp. Địa phương kịp thời động viên, khen thưởng và tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để động viên khích lệ phong trào.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhiều cá nhân, tập thể của xã Ea Sol có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’leo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục