Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục bàn giao bến số 1 và bến số 2 Cảng Nghi Sơn cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam  (PVN)

PVN sẽ quản lý, khai thác và tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng biển Nghi Sơn trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đề xuất của PVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao  cho PVN quản lý, khai thác bến số 1 và bến số 2 cảng Nghi Sơn và tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng biển Nghi Sơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, do chưa thống nhất phương pháp xác định giá trị bàn giao đối với những hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, ngày 19/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có cơ sở tính toán, sớm hoàn thành bàn giao bến số 1 và bến số 2 cảng Nghi Sơn.

Tổng mức đầu tư xây dựng hai bến trên theo quy hoạch được duyệt là gần 550 tỷ đồng, giá trị đã thực hiện là gần 484 tỷ đồng. Hiện tại năng lực hàng hóa thông qua hai bến đạt 1,5 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải đã được Chính phủ phê duyệt, từ nay đến 2025 sẽ cho đầu tư xây dựng tại khu vực Nghi Sơn một hệ thống cảng biển gồm 26 bến cảng các loại, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Qua khảo sát và kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng đã đồng ý với đề xuất, kiến nghị mở rộng cảng Nghi Sơn thuộc nhóm cảng biển loại I theo hình thức BO (đầu tư - kinh doanh).

Việc bàn giao cho PVN quản lý, khai thác và tiếp tục đầu tư phát triển  hai bến cảng cảng biển Nghi Sơn sẽ tạo thuận lợi mới về năng lực tài chính để đẩy nhanh việc đầu tư mở rộng cảng biển nước sâu Nghi Sơn, đáp ứng kịp thời tốc độ gia tăng lượng hàng hóa thông qua cảng, đồng thời tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn./.
(TTXVN/Vietnam+)