Standard Chartered và USAID hợp tác đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam

USAID sẽ hợp tác với Standard Chartered để huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện Mặt Trời áp mái, hiện đại hóa hệ thống lưới điện...

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)
Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 17/4, Ngân hàng Standard Chartered thông tin ngân hàng này đã ký kết bản ghi nhớ với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cam kết thúc đẩy Tài chính Xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.

Theo đó, hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác trong 5 năm nhằm góp phần thúc đẩy mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Theo bản ghi nhớ, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện Mặt Trời áp mái, hiện đại hóa hệ thống lưới điện và thúc đẩy các sáng kiến về mua bán điện. Hỗ trợ của USAID bao gồm các hoạt động như đào tạo tập huấn, phát triển năng lực, hỗ trợ giao dịch và kết nối.

Standard Chartered sẽ giới thiệu USAID các dự án và các khách hàng phù hợp để USAID xem xét cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc hỗ trợ khác trong các chương trình của mình. Phía ngân hàng sẽ tìm kiếm cơ hội cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào tính bền vững để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở thu xếp vốn, dịch vụ tư vấn tài chính, các khoản vay song phương, các khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu cho các dự án đủ điều kiện.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cho biết: “Thông qua bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho khu vực tư nhân để phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến của Việt Nam. Quan hệ đối tác này sẽ là hình mẫu để mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và giúp thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.”

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tài chính có vai trò giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi giảm phát thải về “0”, hướng tới nền kinh tế thân thiện với môi trường. Bản ghi nhớ này là một phần trong cam kết nhằm hỗ trợ và giúp khách hàng của chúng tôi tiếp cận nguồn tài chính bền vững và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các khách hàng và đối tác của mình để hỗ trợ tiếp cận tài chính cho những nơi cần nhất và đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của Việt Nam.”

Đại diện Standard Chartered cũng cho biết luôn ủng hộ và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Với lịch sử 120 năm tại Việt Nam, Standard Chartered luôn sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy FDI vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng Việt Nam muốn mở rộng ra thị trường toàn cầu để đạt các mục tiêu tăng trưởng thông qua những lợi thế vượt trội và mạng lưới của ngân hàng.

Trong khuôn khổ đối tác Chiến lược toàn diện, Mỹ là một đối tác cam kết của Việt Nam trên hành trình thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch, an toàn và dựa vào thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục