Sự thật cảnh cưỡi ngựa trong phim cổ trang Trung Quốc

Trong rất nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc, cảnh các vị anh hùng hay nữ hiệp cưỡi ngựa đều là cảnh được dàn dựng trong trường quay, với đạo cụ là ngựa giả.