ZUG, THỤY SĨ – EQS Newswire – Ngày 23 tháng 3 năm 2022 – SunMirror AG (“SunMirror”; ISIN CH0396131929) vừa thông báo: SunMirror Luxembourg SA là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty đã đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia thông báo gia hạn thêm 8 tuần liên quan đến đề nghị mua lại tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại Latitude 66 Cobalt Limited (Lat66). Theo đó, ngày kết thúc đề nghị mua lại được kéo dài thêm đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, vào lúc 17:00 chiều giờ chuẩn Tây Australia (Australian Western Standard Time – AWST) và ngày đưa ra thông báo về tình trạng của các điều kiện dự thầu được kéo dài thêm đến ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Dưới sự cân nhắc của việc gia hạn chào bán sắp tới, thời gian biểu kéo dài dự kiến ​​để hoàn thành việc chào bán và tiếp theo là mua lại toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Lat66 (cộng với tất cả các quyền thực hiện) như sau:

Đề xuất mua lại sẽ đóng cửa vào Ngày 17 tháng 5 năm 2022
Gửi thông báo bắt buộc về thương vụ này cho các cổ đông không chấp nhận Lat66 vàoNgày 17 tháng 5 năm 2022
Hoàn tất việc mua lại bắt buộc cổ phiếu Lat66 từ các cổ đông Lat66 vàoNgày 17 tháng 6 năm 2022

EQS Newswire hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về SunMirror AG

SunMirror AG đầu tư vào các tài sản thăm dò khoáng sản trước khi sản xuất, tập trung vào các loại kim loại sản xuất pin, quặng sắt và mỏ vàng ở các thị trường phát triển nhằm mục đích đánh giá và thăm dò nhằm mục đích sản xuất khoáng sản ở giai đoạn sau hoặc bán các tài sản đó. Cổ phiếu của công ty (ISIN CH0396131929) được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Vienna, Áo (mã: ROR1) và các thị trường không chính thức được điều tiết Frankfurt, Düsseldorf và Berlin (mã: ROR) cũng như trên tradegate và Xetra.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập www.sunmirror.com.

#SunMirrorAG

Giang Tran