Tang cuong giai quyet khieu nai, to cao, cung co niem tin cua nhan dan hinh anh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, thực hiện Năm dân vận chính quyền, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đặc biệt là Ban Tiếp công dân Trung ương tham mưu ban hành theo thẩm quyền các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

[Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Để người dân được lắng nghe]

Theo báo cáo, năm tháng đầu năm 2019, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 8.049 công dân đến trình bày 1.643 vụ việc; trong đó, khiếu nại 990 vụ việc, tố cáo 227 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 426 vụ việc.

Về các đoàn đông người, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 217 lượt đoàn đông người, đến từ 34/36 địa phương với 178 vụ việc; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trực tiếp tiếp đối với 4 vụ việc đặc biệt phức tạp.

Khẳng định khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh đây còn là một trong những phương thức công dân giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có mối quan hệ chặt chẽ với công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tang cuong giai quyet khieu nai, to cao, cung co niem tin cua nhan dan hinh anh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông qua tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nhà nước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát hiện những bất cập của chính sách, pháp luật, qua đó có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hoàn thiện chính sách, pháp luật, chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý Nhà nước, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định thực hiện tốt, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không những bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, củng cố lòng tin của dân với chính quyền mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện kế hoạch phối hợp Năm Dân vận chính quyền 2019, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Qua đó, tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực.

Ý thức trách nhiệm của các cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được bảo đảm; nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tang cuong giai quyet khieu nai, to cao, cung co niem tin cua nhan dan hinh anh 3Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò, sự nỗ lực của Thanh tra Chính phủ, chính quyền các địa phương, đơn vị, tổ chức trong những vấn đề liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

Theo bà Trương Thị Mai, thời gian tới, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tiếp dân, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quá trình thực thi pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân để góp phần giảm nhanh các vụ việc khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, trong sáu tháng cuối năm 2019, Thanh tra Chính phủ và các địa phương, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao hơn nữa của người dân đối với bộ máy chính quyền và các cơ quan Nhà nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tiếp tục rà soát, đánh giá các vụ việc còn tồn tại để sớm đề xuất biện pháp xử lý./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)