Tao dieu kien de nhan dan tham gia truc tiep hon vao giu gin an ninh hinh anh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2018.

Hội nghị diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (1945-2018), 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2018) và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2018).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, địa phương.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực, kiên trì bám dân, bám cơ sở, năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua đó, phong trào đã có bước phát triển mới, sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các mô hình, điển hình tiên tiến đ­ược xây dựng, nhân rộng theo từng địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, được đông đảo nhân dân ủng hộ, tích cực hưởng ứng.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đ­ược xây dựng, nhân rộng thông qua việc liên kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, góp phần phòng ngừa, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được xác định là con đường ngắn nhất để thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phòng, chống tội phạm.

Trong giai đoạn 2006-2018, cả nước có 2.080 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả tốt, như: “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về an ninh trật tự”, “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự,” “Dòng họ, tộc họ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ, nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự,” “Camera phòng, chống tội phạm” và các mô hình: Ban bảo vệ dân phố; dân phòng; tổ, đội tự quản an ninh, trật tự; câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; tổ tuần tra nhân dân...

Qua đó đã cung cấp cho lực lượng Công an nhân dân hàng triệu tin có giá trị cao, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 300.000 vụ án, bắt giữ gần 200.000 đối tượng; triệt phá hàng vạn băng, ổ nhóm tội phạm, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực làm chủ của nhân dân, tạo môi trường ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội.

Đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hàng năm, hàng trăm xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp được Bộ Công an tặng cờ thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2018; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự được tôn vinh.

Chủ tịch nước nêu rõ, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nư­ớc ban hành các chủ tr­ương, giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực

l­ượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; phục vụ hiệu quả các chư­ơng trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa ph­ương, đơn vị và trên phạm vi cả n­ước.

“Thực tế đã chứng minh nơi nào, địa phư­ơng nào làm tốt công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì ở nơi đó, địa phương đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, kinh tế-xã hội phát triển, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh,” Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Chỉ ra những thời cơ, thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức đan xen trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý: yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, lực lượng Công an nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI); xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt.

[Bộ Công an kiên quyết xử lý nghiêm minh các tiêu cực trong nội bộ]

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào.

“Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,” “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Xóa đói, giảm nghèo”... nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội,” Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý, phải chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó là tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2018; tặng quà thân nhân liệt sỹ và thương binh Công an xã, bảo vệ dân phố./.
Đức Dũng-Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)