Tạo động lực phát triển từ cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, cơ quan trong việc chủ động phối hợp với TP.HCM xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14.
Tạo động lực phát triển từ cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM ảnh 1Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ này vừa tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14).

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành trong việc phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 24/11/2017).

“Đây là nội dung khó, phải đáp ứng được các yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị đưa ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045," Thứ trưởng Trần Duy Đông khẳng định.

[Kéo dài thời gian thí điểm cơ chế đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh]

Nghị quyết số 31-NQ/TW đưa ra mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ-công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 và đã có thông báo về việc này.

Cụ thể, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, cơ quan trong việc chủ động phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14. Theo dự kiến, dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết các nội dung cụ thể của dự thảo cần tập trung vào các nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách đang được triển khai theo Nghị quyết số 54/2017/QH14; rà soát, vận dụng các Nghị quyết của Quốc hội (09 nghị quyết) về cơ chế chính sách, đặc thù của một số địa phương; các quy định đã đưa vào chương trình xây dựng pháp luật; các nhóm chính sách mới phù hợp với các Nghị quyết của Bộ Chính trị mới được ban hành.

Tạo động lực phát triển từ cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM ảnh 2Mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao... (Nguồn: TTXVN)

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết  Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giữ vững và phát huy vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; là cực tăng trưởng và có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đại diện các bộ, ngành và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết; thống nhất cao sự cần thiết xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14; ủng hộ các chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển cho thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhận định việc xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả các cơ chế, chính sách nhằm phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế-xã hội của cả nước; tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực phát triển trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị các sở, ngành liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát các nội dung cụ thể, đưa ra các cơ chế, chính sách đặc thù, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục