Tạp chí Cộng sản - Ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng

90 năm qua, Tạp chí Cộng sản luôn là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Tạp chí Cộng sản - Ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng ảnh 1Quang cảnh Hội thảo. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Kỷ niệm 90 năm Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5/8/1930-5/8/2020), ngày 4/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Tạp chí Cộng sản - 90 năm xây dựng và phát triển.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thể hiện tính chính thống, chuẩn mực

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, 90 năm hình thành và phát triển, dù trải qua những hoàn cảnh lịch sử khác nhau với nhiều tên gọi ở các thời kỳ nhưng Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng, luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Hội thảo là dịp nhìn lại cả chiều dài lịch sử 90 năm và quan trọng hơn là nhìn vào chiều sâu mọi mặt công tác để tổng kết những bài học có giá trị, đề xuất các kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tạp chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Gợi mở một số vấn đề thảo luận tại Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, trong các cơ quan báo chí của Đảng, duy nhất Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vị thế, tính chất ấy đặt trách nhiệm rất lớn cho Tạp chí là phát ngôn về lý luận và đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phải thể hiện tính chính thống, chuẩn mực, đúng tầm vóc là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng, không được phép sai lầm, không được nói “kiểu nước đôi”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đối tượng bạn đọc của Tạp chí là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ nghiên cứu, các trí thức, nhà khoa học, có trình độ học vấn và lý luận chính trị cao.

Những vấn đề Tạp chí trình bày phải ở tầm lý luận chính trị, không sa vào lý luận học thuật chuyên ngành, tổng kết thực tiễn phải đạt tầm nâng lên thành lý luận, không sa vào phản ánh kiểu tổng kết năm của các ngành, các địa phương.

Chương trình nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, xuất bản Tạp chí phải bám sát Cương lĩnh, Văn kiện Đại hội, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Nghiên cứu, trao đổi, lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra làm cho Tạp chí nâng cao sức hấp dẫn với bạn đọc nhưng không được phép trao đổi những vấn đề trái với nền tảng tư tưởng Cương lĩnh, nguyên tắc của Đảng, mà nhằm bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng, nhất là khi chuẩn bị bổ sung, phát triển đường lối của Đảng ở mỗi kỳ Đại hội, hội nghị Trung ương, hoặc sửa đổi, bổ sung pháp luật,” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ rõ.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Hội thảo là dịp để nhận thức sâu sắc hơn chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí để làm “đúng vai, thuộc bài” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường căn dặn: Tránh lấn sân các báo mà lại bỏ sót, không làm tròn nhiệm vụ của mình. Công tác lý luận chính trị gồm cả 3 mặt: nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục.

Phải xác định thật rõ nghiên cứu lý luận chính trị là nghiên cứu để phục vụ tuyên truyền, càng không sa vào nghiên cứu lý luận học thuật chuyên ngành; tuyên truyền thì lựa chọn những nội dung xứng tầm là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng, lý luận, không trùng với các báo, tạp chí khác.

Đây là việc làm thường xuyên hàng ngày nhưng nếu không rà soát, đánh giá lại rất dễ lấn sân nhau, rồi bỏ bê công việc của chính mình.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều có các quyết định hoặc chỉ thị về công tác Tạp chí Cộng sản.

Hội thảo cần bám sát các quyết định đó để thảo luận, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạp chí trong thời gian tới.

[Tạp chí Cộng sản điện tử chính thức ra mắt phiên bản mới]

Để nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại lý luận chính trị, Tạp chí cần tập hợp cộng tác viên viết bài, tổ chức biên dịch thật sự khoa học để tuyên truyền phù hợp, phấn đấu sớm mở thêm trang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, bên cạnh cải tiến chất lượng các trang tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Lào.

Tạp chí cần đầu tư xây dựng tòa soạn điện tử, ứng dụng tốt các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ cho nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị.

Tích lũy vốn tri thức, kinh nghiệm

Báo cáo đề dẫn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn khẳng định, kỷ niệm 90 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu là dịp để nhìn lại diễn trình lịch sử Tạp chí được đặt chung trong dòng chảy công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, tạo không gian để thế hệ hôm nay có dịp tri ân, học hỏi kinh nghiệm, được trao truyền từ các thế hệ tiền bối, mở cơ hội, chia sẻ tương tác giữa cán bộ tạp chí với đội ngũ cộng tác viên, giữa những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị với bạn đọc.

Qua đó, tích lũy thêm vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

“Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm của Tạp chí, chúng ta có điều kiện hiểu sâu sắc hơn tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác lý luận, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị ngay từ thời dựng Đảng. Tổng kết công tác Tạp chí còn giúp chúng ta hiểu sâu hơn các lãnh đạo tiền bối của Đảng đã sử dụng báo chí làm vũ khí phục vụ sự nghiệp cách mạng mà mỗi người mang trong mình, vừa là nhà chính trị, vừa là nhà lý luận, vừa là nhà báo, nhà văn hóa,” Tổng biên tập Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng gợi mở một số vấn đề để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận. Theo đó, truyền thống vẻ vang 90 năm để lại những bài học gì cần tổng kết phục vụ cho đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí thời gian tới.

Mô hình Tạp chí trong quá trình lịch sử thay đổi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn, gợi mở điều gì cho đổi mới, hiện đại hóa mô hình tòa soạn hiện nay.

Bên cạnh đó, nói đến cơ quan lý luận, cơ quan báo chí là nói đến những cây bút uy lực có ảnh hưởng lớn đến độc giả, làm thế nào để xây dựng, nuôi dưỡng, phát triển những cây bút mang thương hiệu Tạp chí Cộng sản.

Đặc biệt, đa dạng hóa ấn phẩm là cần thiết nhưng đa dạng hóa như thế nào vừa đáp ứng yêu cầu vận động phát triển của báo chí cách mạng, đáp ứng yêu cầu độc giả, vừa giữ vững tính chất, bản sắc của tạp chí lý luận chính trị, nhất là Tạp chí đang dồn sức chuẩn bị xuất bản ấn phẩm chuyên đề chuyên sâu vào năm 2021. Làm sao để ấn phẩm điện tử và ấn phẩm in bổ trợ cho nhau, tối ưu hóa hiệu quả tuyên truyền, khả năng và giới hạn của truyền thông đa nền tảng khi tuyên truyền những vấn đề lý luận chính trị…

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo và các tham luận gửi tới Ban Tổ chức đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Tạp chí Cộng sản suốt 90 năm xây dựng và phát triển.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của Tạp chí hiện nay, đồng thời bày tỏ những mong muốn, kỳ vọng, đề xuất giải pháp để Tạp chí hoàn thành ngày càng tốt hơn trọng trách là Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã khái quát, làm rõ một số kết quả chính của Hội thảo.

Theo đó, Hội thảo đã khẳng định ý nghĩa của sự kiện Tạp chí Đỏ ra số đầu do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên; các bài học kinh nghiệm có giá trị từ lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Cộng sản.

Bên cạnh đó, Hội thảo khẳng định vai trò, vị thế của Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc một tạp chí lý luận và chính trị.

Ngoài ra, tính lý luận, chính trị, tính chiến đấu, thuyết phục của các ấn phẩm, chuyên mục, bài viết ngày càng được nâng cao và sâu sắc hơn.

Hội thảo cũng làm rõ những thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức của Tạp chí Cộng sản trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời kỳ mới; các mối quan hệ lớn cần xử lý thỏa đáng trong quá trình đổi mới và phát triển Tạp chí Cộng sản…

Dịp này, 39 cá nhân, cộng tác viên đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng” do đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tạp chí Cộng sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục