Ngân hàng Nhà nước thông báo từ ngày 10/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động cho vay hỗ trợ lãi suất; việc tuân thủ chế độ quản lý ngoại hối và tuân thủ các giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng.

Việc kiểm tra ba nội dung trên sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục trong các tháng còn lại của năm 2009 ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mục đích của việc thanh, kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại và xử lý nghiêm các sai phạm và thực hiện có hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ; đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng thương mại đang giảm lãi suất huy động và cho vay ngoại tệ cho phù hợp với cung cầu vốn và đảm bảo tương quan trong mối quan hệ với VND trên thị trường, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ và chuyển dịch từ nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ sang nhu cầu vay vốn bằng VND.

Trong tuần qua ( từ 29/5 đến 5/6) , mặt bằng lãi suất huy động USD giảm 0,4-0,6%/năm so với tuần trước. Hiệp hội Ngân hàng, các ngân hàng thương mại đã thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động và cho vay USD tối đa tương ứng là 1,5%/năm và 3%/năm, dự kiến bắt đầu áp dụng từ ngày 8/6 tới.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tốc độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tiếp tục được đẩy nhanh. Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 4/6 là gần 332.000 tỷ đồng. So với ngày 28/5, số dư nợ cho vay đã tăng trên 4%.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5 - 10%/năm, trung và dài hạn 10 - 10,5%/năm. Lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10 - 10,5%/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)