Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh nhằm tinh giản bộ máy, biên chế.
Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 306/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 2/1/2019, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sau thời gian triển khai thí điểm, thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cùng các Nghị định của Chính phủ, ngày 9/12/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 306/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Quảng Ninh đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Quảng Ninh: Tách thành 2 cơ quan sau 2 năm hợp nhất ba Văn phòng]

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Các Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm ông Nguyễn Huy Thắng, ông Vũ Sơn Hà và ông Vũ Tất Bằng, sẽ đảm nhận các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngoài việc thí điểm sáp nhập 3 văn phòng cấp tỉnh để tinh giản bộ máy, biên chế, tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai hợp nhất 3 cơ quan báo chí của tỉnh thành Trung tâm Thông tin tỉnh; thành lập Cơ quan chuyên trách giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cấp tỉnh và huyện.

Tỉnh Quảng Ninh cũng hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức-Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra cấp huyện thành Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra từ đầu năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục