Thanh niên Việt Nam xung kích đóng góp vào tiến trình hội nhập quốc tế

Ngày 12/8 hằng năm được LHQ chọn là Ngày Quốc tế thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai rộng khắp các chương trình, phong trào, đóng góp vào quá trình hội nhập của đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)