Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP trong năm 2024

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh thống nhất với các chỉ tiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó điều chỉnh mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6,5-7% lên 7,5-8%.

thanh-pho-ho-chi-minh-dat-muc-tieu-grdp-1100.jpg

Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản thống nhất với nội dung chủ đề năm 2024 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh; đẩy mạnh Chuyển đổi Số; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Thống nhất với các chỉ tiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó điều chỉnh mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6,5-7% lên 7,5-8%.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh, bổ sung 18 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2024 và được phân chia thành 5 nhóm gồm kinh tế; xã hội; đô thị; cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, cần tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng và hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Luật và Nghị quyết của Quốc hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém và tập trung tăng cường tính linh hoạt, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục