Thực hiện vai trò là cơ quan Thông tấn quốc gia, trong những năm qua, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã quyết liệt đổi mới, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; trong đó công tác thông tin chính thống được chú trọng hàng đầu.

Đây cũng là nội dung chính trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN khóa XXV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 13-14/8.

Cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước

Trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TTXVN luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương giao cho TTXVN.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành, TTXVN tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự hợp tác tích cực của các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Quyết định số 2434/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, TTXVN là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia, là cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia và được giao phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia.

[Đảng ủy TTXVN tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng]

Thời gian qua, Đảng ủy TTXVN lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin để thông tin của TTXVN tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những dòng thông tin chủ lực, có tính định hướng cao trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thong tan xa Viet Nam giu vung vi the thong tin chu luc cua quoc gia hinh anh 1Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thực tế cho thấy thông tin của TTXVN ngày càng phong phú, đa dạng về nội dung, đổi mới về hình thức thể hiện, tích hợp các loại hình thông tin trên nền tảng công nghệ hiện đại, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò, vị thế của TTXVN là nguồn cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, tin cậy, phong phú, kịp thời và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đáng chú ý, thông tin đối ngoại của TTXVN có sự chuyển biến rõ nét, chất lượng và hiệu quả được nâng cao. TTXVN đã tập trung xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia, gồm: Báo điện tử VietnamPlus, Báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam.

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt và yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ báo in sang báo điện tử, Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN chỉ đạo sát sao việc tái cơ cấu các sản phẩm báo giấy, phát triển thêm báo điện tử và trang thông tin điện tử. Các đơn vị báo chí, xuất bản của ngành nỗ lực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình thông tin. Việc phổ biến thông tin lên mạng xã hội được triển khai kịp thời, TTXVN hiện có 6 fanpage của ngành (bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga) và 8 fanpage của các đơn vị trong ngành.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN khóa XXIV, công tác quản lý, chỉ đạo các cơ quan thường trú trong và ngoài nước có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo thông tin đối với các đơn vị ngày càng sâu sát, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thông tin đa phương tiện và hiện đại.

Ngoài ra, công tác tổ chức-nhân sự luôn được Đảng ủy TTXVN lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Ngành đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN. Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị định số 118/2017/NĐ-CP, Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2020, TTXVN đã giảm 1 đầu mối đơn vị cấp ban và 18 đầu mối cấp phòng.

Thong tan xa Viet Nam giu vung vi the thong tin chu luc cua quoc gia hinh anh 2Ngày 14/8/2020, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra từ ngày 13 - 14/8, với sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho 980 đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

[TTXVN chống tham nhũng gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng]

Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo các tiêu chuẩn chức danh được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt đã “đi trước đón đầu” trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành, tập trung vào các loại hình thông tin mới...

Bên cạnh đó, các công tác như xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tài chính, hợp tác truyền thông, phát triển sản xuất, dịch vụ; đối ngoại và hợp tác quốc tế; cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học... luôn được quan tâm sát sao và đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Quyết vượt sóng lớn, vững vàng ra khơi

Thực tế cho thấy, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, các tòa soạn báo trên thế giới đang đứng trước thách thức vô cùng lớn.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TTXVN nêu rõ 5 năm tới các cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức tác nghiệp và truyền phát thông tin theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng và đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy TTXVN lãnh đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, quyết tâm xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Để làm được điều này, Đảng bộ TTXVN xác định phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thong tan xa Viet Nam giu vung vi the thong tin chu luc cua quoc gia hinh anh 3Đảng ủy TTXVN tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

[Học và làm theo Bác để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng]

Bên cạnh đó, Đảng bộ TTXVN tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, tự giám sát của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng đặt ra các chỉ tiêu quan trọng như 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy TTXVN; 100% cấp ủy, tổ chức đảng, 100% bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Đảng bộ TTXVN cũng phấn đấu mỗi năm kết nạp 50-60 đảng viên, trong đó, 50% trở lên là đoàn viên thanh niên; mỗi năm kiểm tra, giám sát từ 10-12 tổ chức đảng trực thuộc; mỗi năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN và Đảng bộ TTXVN được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Đặc biệt, Đại hội đặt mục tiêu số lượng tin thu, phát của toàn ngành tăng hơn 10%, số lượt truy cập trên Cổng thông tin điện tử của ngành tăng hơn 25% mỗi năm.

Thong tan xa Viet Nam giu vung vi the thong tin chu luc cua quoc gia hinh anh 4Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; đồng chí Ngô Hà Thái, nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN. (Ảnh: Văn Điệp: TTXVN)

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ và khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

TTXVN tăng cường giáo dục chính trị trong toàn ngành

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy TTXVN luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời triển khai nghị quyết với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành.

Bên cạnh đó, Đảng ủy TTXVN quan tâm chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.”

Đảng ủy cũng luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức; chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đảng trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy được thực hiện kịp thời...

(Vietnam+)