Thong tin ve dot 1 ky thi tot nghiep Trung hoc pho thong nam 2020 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 được đánh giá là an toàn, đáp ứng được mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng./.