Đổi mới trong việc công nhận văn bằng do nước ngoài cấp sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi khi có hiệu lực thi hành sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 3/5, Bộ vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Điểm mới đáng lưu ý của Thông tư 07 là Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa trình tự thực hiện công nhận văn bằng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ cũng sửa mẫu giấy công nhận theo hướng linh hoạt và phù hợp với thực tế tình trạng hồ sơ công nhận văn bằng.

Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2024.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT khi có hiệu lực thi hành sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Người đề nghị công nhận văn bằng có thể tải hồ sơ lên Cổng dịch vụ công và thanh toán lệ phí trực tuyến mà không cần đến trực tiếp nộp hồ sơ.

Quá trình xử lý hồ sơ, trong đó có thời hạn xử lý hồ sơ, sẽ được cập nhật để người đề nghị công nhận văn bằng theo dõi, tránh tình trạng hồ sơ quá hạn mà không có lý do.

Việc trả kết quả cũng được thực hiện trực tuyến. Nếu người đề nghị công nhận văn bằng có nhu cầu, kết quả sẽ được trả qua đường bưu chính hoặc trực tiếp.

Người có văn bằng có thể đánh giá sự hài lòng đối với dịch vụ sau khi sử dụng và góp ý đối với dịch vụ qua thư điện tử.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian thực hiện thủ tục công nhận văn bằng sẽ được rút ngắn đáng kể.

Lý giải về hiệu lực thi hành trễ 6 tháng so với thời điểm ban hành thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay điều này nhằm giúp các sở giáo dục và đào tạo có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết như phần mềm, máy chủ, trang thiết bị…

Việc ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương về chuyển đổi số và tăng cường áp dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân, giải quyết kịp thời việc công nhận văn bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục