Thủ tướng làm việc với TP.HCM, giải quyết vấn đề trọng tâm, cấp bách

Thủ tướng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố bốn tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố bốn tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên Thủ tướng Chính phủ làm việc sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với sự phát triển của thành phố./.

(Vnews/Vietnam+)