Thu tuong phe chuan ket qua bau Chu tich UBND tinh Quang Ninh hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 897/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Long, để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, tại họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

[Bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh]

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, nguyên quán: Từ Liêm, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Tài chính Lý thuyết tiền tệ. Ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - Chi nhánh thành phố Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020; sau đó đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 24/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Mới đây nhất, ngày 27/6, tại Kỳ họp thứ 40 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu và được vào bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)