Thủ tướng Việt Nam và Lào dự Hội nghị hợp tác đầu tư giữa hai nước

Sáng 7/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024.

ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-1-1344.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-2-1524.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-3-4029.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-9-2767.jpg
Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-10-7765.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-11-9034.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-8-335.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-4-7684.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-5-6597.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-6-4193.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-7-6068.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-12-4047.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-du-hoi-nghi-hop-tac-dau-tu-viet-nam-lao-13-6211.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục