Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị nhân sự.
Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục chung tay phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội cấp cơ sở và tiếp thu, hoàn thiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng...

Đây là những nội dung nổi bật tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2020 diễn ra chiều 5/5.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, đảm bảo giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến đóng góp

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4/2020 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.”

Từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình; phải dày công nghiên cứu, chuẩn bị, toàn tâm, toàn ý lo cho công tác cán bộ, công tác nhân sự, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng, sát thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng vào dự thảo phương án công tác nhân sự Đại hội XIII trình Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sắp tới.

[Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng]

Tháng 4/2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, toàn Ngành đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm không ách tắc, trì trệ và hoàn thành mọi công việc theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tích cực tham gia các chương trình ủng hộ phòng, chống dịch; chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện chống đại dịch COVID-19.

86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội

Ngành đã hoàn thành 06 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp; được cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương XII khóa XII và các nội dung quan trọng khác.

Cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; đã có 86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội; trong đó có 26% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tăng 16% so với thời điểm  tháng 1/2016.

Quảng Ninh, An Giang, Sóc Trăng, Bình Định, Ninh Bình là những địa phương thực hiện chủ trương này ở 100% các thôn, tổ dân phố.

Cơ bản hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; đã có 11,07% tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội; xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; trong đó lựa chọn 109 đại hội điểm và 45 đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được triển khai, đạt kết quả tích cực trong toàn Ngành.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương hoàn thiện Đề án “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.”

Quảng Bình thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Đắk Lắk thực hiện Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số.

Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội.”

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030"...

Chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ ngành

Tháng 5/2020, toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tháng 4/2020 về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp tăng cường phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề tài, đề án được cấp ủy các cấp giao; trọng tâm là các nội dung trình Hội nghị Trung ương XII, khóa XII và Đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến hết quý 2/2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở theo kế hoạch, làm cơ sở để chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường...; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ ngành; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền.

Toàn ngành thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm,” lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Internet... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị nhân sự ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục